arja tervomv cropped
ARJA TERVO
 • balettiopinnot Sonja Tammelan balettikoulussa Lappeenrannassa ja Leningradin Vaganova-Akatemiassa
 • baletin ammattitanssija Suomen Kansallisbaletissa vuosina 1986-2007
 • apulaisrehtori/ koulutussuunnittelija Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa 2009-2013
 • baletinopettaja harrastajille ja tanssialan ammattilaisille kursseilla eri puolilla Suomea 1994-2007, kuukausi- ja tuntipalkkaisena 2007-2018
 • tanssialan yrittäjä 2019 lähtien
 • Somatic Studion  Somatic Pilates -koulutus 2015-2016
 • tanssialan luottamustoimia, mm. Balettipedagogit ry:n pj.
 • CV kokonaisuudessaan tästä
EEVA R. TIKKA
 • dramaturgi
 • tanssijana Suomen Kansallisbaletissa 1985-1996
RIITTA BOUSNINA
 • yleisurheilijoiden kuntohoitajana yksityisessä hoitolaitoksessa 1982-1984
 • valmistunut fysioterapeutiksi 1987
 • Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa lasten fysioterapeuttina vuodesta 1987 lähtien
 • ollut luomassa varhaiskasvatuksen henkilöstölle toimintamalleja lasten motoristen taitojen kehittämikseksi
 • Somatic Studion Somaticfysio -koulutus 2016-2017 ( kaikki moduulit)
 • jatkuvaa tietotaidon päivitystä alan koulutuksilla ja kursseilla sekä omatoimisesti ulkomaisten sivustoihin  sekä  kirjallisuuteen tutustumalla
 • usean vuoden ajan tanssijoiden fysioterapeuttina Helsingin balettiakatemiassa
 • baletin intensiiviharrastaja
Arja ja Riitta – yhteistyö

Fysioterapeuttina Riitta tutustui Arjan työhön baletin erikoiskoulutusoppilaiden parissa. Löytyi yhteinen kiinnostuksen kohde ja kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa siihen, kuinka tanssinopiskelijoiden teknisiä valmiuksia voitaisiin oheisharjoitteiden avulla kehittää.

”Yhteistyömme aluksi keskityimme oppilaiden arabesque-linjauksiin, jossa keskivartalon hallinta on ratkaisevassa osassa – ei siis se kaikkein helpoin kohde. Tuloksena havaitsimme oppilaiden selvästi paremman ymmärryksen kehon käytöstä liikkeen teknisessä suorituksessa. Innostuimme toden teolla pohtimaan, kuinka voisimme auttaa nuoria tanssijanalkuja laajemminkin. Teimme kaikille luokan oppilaille yksilölliset kehonhallinnan kartoitukset, joiden pohjalta laadimme kullekin oppilaalle omat harjoiteohjelmat.”

Fysioterapeuttina Riitta seurasi oppilaiden työskentelyä harjoitteiden parissa ja Arja puolestaan arvioi työskentelyn edistymistä balettituntien aikana.

”Yhdistimme havaintojamme palavereissamme ja työskentelimme myös parina yksittäisen oppilaan kanssa.”

”Erityisen tärkeää on ollut saada oppilaat tuntemaan oma kehonsa, sen rajat ja vahvuudet sekä työskentemään optimaalisesti omista lähtökohdistaan.

Korostamme oman ajattelun merkitystä tanssitekniikan kehittämisessä.

Hyödynnämme oppilaiden ohjauksessa mm. valokuvausta, videointia. Jaamme tietoa anatomian ja fysiologian luennoilla. Kartoitukseen liittyvät myös haastattelut ja keskustelut oppilaiden kanssa. Ryhmä – ja yksilötreenauksella kehitämme oppilaiden ymmärrystä siitä, mistä kaikesta tanssitekniikka ja kehonhallinta koostuu.

Parasta työskentelyssämme on ollut nähdä oppilaiden ilo tanssitaidon kehittymisestä. Siihen on ratkaisevasti vaikuttanut opittu kehonhallinta. Onnistumisen ja edistymisen tunne puolestaan on ratkaisevaa oppilaan motivaatiolle huolehtia omasta kehosta kokonaisvaltaisesti – huomioiden elämä myös treenien ulkopuolella.”

Tavoitteenamme on tanssijoiden terveellinen ja turvallinen työskentely.