REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on yrityksen ArTe Dance henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.12.2018.

Henkilötietorekisteristä vastaa yrityksen omistaja Arja Tervo. Yhteystieto arja.tervo@hotmail.com.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Alaikäisen kohdalla myös huoltajan yhteystiedot.

Tietoja säilytetään ainoastaan asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

Päivitetty 28.12.2018